Aktuellt

Arvsfondsprojektet Nya workshops och
mobila hotell

Nu är Insektsstigen invintrad och vilar fram till påsk. Under tiden är våra pedagoger ute i skolor och leker fram kunskap om pollinering. Barnen får lära sig vilka insekter som kan pollinera, att alla frukter har varit blommor och att ogräs kan vara mumsig insektsmat. Förra året träffade vi yngre barn och byggde stora insektshotell som de fick inreda tillsammans. I år får barnen vi träffar bygga små insektshotell för vilda bin som de kan ta med sig hem.

Sonja håller upp hotell 1_edited.jpg
Image by Annie Spratt

Arvsfondsprojektet

Insektsstigen

Insektslandet arbetar med ett projekt som får stöd av Allmänna arvsfonden. Det riktar sig till barngrupper i skolan och förskolan. Grupperna får lära sig om insekter och pollinering genom dramalekar och besök på föreningens insektsstig i Årsunda. Under vinterhalvåret åker vi ut till skolor och förskolor och bygger insektshotell och jobbar med dramalek.

beetle(1).png
chrysalid.png

Läsårets tema

Denna termin arbetar vi med ett pollineringstema i projektet.

Hur pollineras växter? Kan bin prata med varandra? Varför är pollinering viktigt?

Vill du veta mer om vårt Arvsfondsprojekt?

 

Läs mer om projektet på vår projektlogg

klicka här

hive.png
Image by Europeana