Upptäck
insekternas
värld

magnifying-glass-search.png

VÄLKOMMEN

butterfly.png

till en förening som vurmar för insekter

Nästan allt vi äter är direkt eller indirekt kopplat till pollinerande insekter. Men insekterna är hotade genom kemikalier och minskande utrymmen för föda och bostäder. På Insektslandet skapar vi bra levnadsförutsättningar för pollinerande insekter som bin, humlor, fjärilar, blomflugor och skalbaggar.

Föreningen Insektslandet

Vi vill hjälpa pollinerande insekter genom att bygga bostäder och plantera nektar- och pollenrika växter.

Vi vill också sprida kunskap om insekternas viktiga roll i ekosystemet.

Du kan stötta föreningen genom att bli medlem.

Ett medlemskap ger bland annat ett fritt inträde till vår Insektsstig, inbjudan till workshops och

möjlighet att påverka föreningen.

cicada.png
dragonfly.png

FÖRENINGENS MÅL OCH VISION

spider.png
spider.png
spider.png

Värna om

insekters fortlevnad

Bidra till en

hållbar framtid

Sprida kunskap

om insekter

 

Utan insekterna

kollapsar ekosystemet

Insektsforskaren Dave Goulson berättar om insekternas betydelse

Tack till alla

Vi skulle inte finnas eller kunna bedriva verksamhet utan alla bidragsgivare, våra medlemmar - stora och små och alla männsikor som engarerar sig i våra projekt. Vi tycker om att samarbeta lokalt.

Våra största finansiella stöd får vi från Allmänna arvsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Leader Gästrikebygden och Göranssonska stiftelserna. Vi samarbetar också med Kultur- och fritidsförvaltningen i Sandvikens kommun, lokala föreningar och företag.

allmannaarvsfonden.webp
logo göranssonska.png
Leader+färg.jpg
EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+fär