top of page
Image by Katerina Gladkikh

Läsvärt på nätet

Här kan du få tips på länkar där du kan få mer information om insekter och pollinering. Alla sidor är på svenska.

Pollinera Sverige

Här kan du lära dig mer om pollinering i Pollineringsskolan. Samt hitta bra och kvalitativt pedagogiskt material.

Image by Alex Jones
Image by Patti Black

Naturhistoriska
Riksmuseet

Här kan du hitta bra och uppdaterad fakta om insektsarter men även information om varför och hur de är en så viktig del av vårt ekosystem.

Rikare trädgård

”Allt du vill veta om biologisk mångfald i trädgården – samlat på samma plats.” Så beskriver Rikare trädgård sin hemsida.

Image by Aaron Burden
Image by A Perry

Skogen i skolan

Här kan du läsa om utomhuspedagogik och få tips på hur man kan implementera och jobba med det i skolan, samt läsa om hur det har en positiv påverkan på lärandet.

bottom of page