top of page

Hur går ett
besök till?

Hej!

Vi arbetar med ett projekt där vi träffar barn för att leka fram kunskap om insekternas liv och betydelse för vår planet. Här kan du läsa om olika typer av besök vi gör. Vi har uppsökande verksamhet - vilket betyder att vi kommer till er, vi bjuder också in barngrupper till vår Insektsstig i Årsunda.

worm.png
Besök på Insektsstigen

När ni kommer på besök i Årsunda kommer en buss och hämtar upp er på morgonen. Arbetspasset på Insektsstigen är kl 9–11. Vi jobbar med två olika teman: metamorfosen och pollinering.

 

Till besöken behöver alla deltagare ta med sig matsäck och kläder efter väder. Vi rör oss mycket och är ute nästan hela tiden. Om det regnar eller snöar äter vi matsäck i ett vindskydd.
 

För att alla deltagare ska få med sig en givande upplevelse arbetar vi med alla sinnen, smak, lukt, syn, hörsel och känsel. Vi använder oss också av AKK och bildstöd, området är tillgänglighetsanpassat för personer med fysiska funktionshinder.
 

Vi tar emot besök på Insektsstigen tisdagar och torsdagar under höstterminen fram till höstlovet, sedan öppnar vi stigen igen efter påsk. Under vinterhalvåret åker vi ut till skolor och förskolor.

Besöket på stigen kan bokas i början på 2024.
station myran
Vi besöker er
worm.png

BESÖK I SKOLA/FÖRSKOLA

När vi besöker barngrupper på skolor och förskolor går vi till en naturmiljö i närheten. Vi leker fram kunskap utifrån olika teman. Under passen jobbar vi mycket med rörelse och drama där vi väver in fakta om insekternas liv och beteenden.

 

Vi har liknande teman både i träffarna på Insektsstigen och när vi åker ut till förskolor och skolor. Lekarna bygger till stora delar på samma fakta. Barnen får leka sig till kunskap genom fantasin – hur skulle jag göra om jag vore en insekt? Vi tror att lärande genom kroppen, fantasin och naturen kan komplettera teoretisk kunskap och lärandet i skolan.
 

När vi kommer till skolor och förskolor bygger vi också insektshotell. De yngre barngrupperna får ett stort insektshotell som de får inreda och ta hand om. När hotellet är klart sätter vi på hönsnät för att skydda boet mot fåglar och förstörelse. Vi sätter också upp en skylt på taket där ni kan läsa mer om olika arter och vilka material de trivs att bo i.
    De äldre barngrupperna får bygga varsitt bihotell av bamburör. Hotellet kan de ta med sig hem eller sätta upp någonstans i naturen eller på skolan. Medan vi tillverkar bihotellen berättar vi om vilda bin, hur de lever och vilken hjälp de behöver för att inte försvinna från vår natur.

 

TEATER OCH SAGOBERÄTTANDE

Till våren kommer vi att arbeta med teater i skolan och sagoberättande i förskolan, ett för oss nytt sätt att lära ut. Både teatern och sagan handlar vad som händer när vi människor tar bort insekternas boplatser och mat. Vi kommer också att spela föreställningen “Småkrypskatastrofen” på festivaler, mässor och andra passande evenemang. Vi spelar i hela Gävleborg och kringliggande län. Teatern riktar sig främst till Åk 1-3, men passar hela familjen. Mer info kommer snart!

Din roll som pedagog
fly.png

Lekens betydelse

Vi tror mycket på att vara ”lekbar” som pedagog. Vi märker att barnen lättare dras med och stannar i leken om alla vuxna leker och lär tillsammans med sin grupp. Som medföljande pedagog är man med utifrån sina egna förutsättningar. Med det visar vi att det också är ok för barnen att leka på sina villkor.


Medforskare

Vi som pedagoger på Insektslandet håller i alla lekar och ni är medforskare tillsammans med er grupp. Ni känner barnen bäst och ansvarar för att stötta de barn som behöver och att berätta för oss om det är något vi behöver veta.

Efter besöket

Utvärdering

Efter våra träffar skickar vi ut en kort utvärdering om de olika aktiviteterna. Vi tar tacksamt emot förslag på nya lekar, stationer, tankar och frågor som dykt upp under våra timmar tillsammans. Vi vill att barnens idéer och funderingar ska göra upplevelsen ännu bättre för de grupper som vi träffar.

image(1).jpg
bottom of page