top of page
dramalek.jpg

Arvsfondsprojektet

Insektslandets arvsfondsprojekt - vad är det?

Projektets syfte är att barn ska få möjlighet att skapa anknytning till insekter och få möjlighet att hjälpa pollinerande insekter genom ökad kunskap om pollinering, biologisk mångfald och insekternas betydelse i ekosystemet.

 

Barns vistelser i naturen minskar samtidigt som ny forskning visar att barn som skapar en anknytning till naturen kommer att skydda den i framtiden. Att ta hand om djur och vistas i naturen ger också ett ökat välbefinnande.
 

hasse%20dramalek_edited.png
insektshotellhotell montesori åk1

Projektets målgrupp är barn i åldrarna 4-10 år. De viktigaste aktiviteterna under projektet är att barnen lär sig om insekter genom guidade turer och upplevelser längs en naturstig. Barnen är med och utformar hur stigen ska fungera och utvecklas genom att ställa frågor, skapa egna lekar och komma med idéer till nya aktiviteter och stationer.

I projektet genomförs även uppföljande arbete på förskolor och skolor genom workshops med tillverkning av insektsbostäder samt dramaäventyr under vintern. Utbildningsmaterial utvecklas under projekttiden. Efter projekttiden ska Insektsstigen kunna besökas utan guidning och föreningen kommer att svara för skötsel och underhåll av Insektsstigen.

allmannaarvsfonden.webp
Vill du veta mer om insektsstigen?
Klicka här
fly.png

Arvsfondsprojektet riktar sig till skolor och förskolor i Sandvikens kommun. Vi träffar barn mellan 4 och 8 år i grupper om 8-12 deltagare per gång.


Barnen får besöka vår Insektsstig vid ett tillfälle och vid ett annat tillfälle kommer vi till er.


Vi bjuder på transport till och från Insektsstigen och ni tar med mellis.


Besöket är gratis. Vi förväntar oss bara att ni bidrar med er tid och upptäckarglädje.

Kan din barngrupp delta?

 

”Barn som förstår naturen

  tar hand om den bättre

Matteo Giusti

Forskare Högskolan i Gävle

Cartoon Camp

Se ett filmklipp där forskaren Matteo Giusti berättar

insekt.jpg

Läs mer om forskningen

som visar på hur viktigt mötet mellan barn och natur är.

Länk till artikel

bottom of page