top of page

Arvsfondsprojektet

Vi ville väcka barns nyfikenhet om alla viktiga insekter. Vi ville också hitta på en metod för lärande genom dramalek och rörelse. Alla lekar byggde vi på spännande fakta om insekternas liv och beteenden. Vi lekte humlor som pollinerar, byggde blommor av pusselbitar och levde oss igenom fjärilens olika livsstadier.

Under tre år träffade Insektslandets pedagoger barngrupper för att leka fram kunskap
Insektslandets arvsfondsprojekt - vad är det?

Projektets syfte var att barn skulle få möjlighet att skapa anknytning till insekter och få möjlighet att hjälpa pollinerande insekter genom ökad kunskap om pollinering, biologisk mångfald och insekternas betydelse i ekosystemet.

 

Barns vistelser i naturen minskar samtidigt som ny forskning visar att barn som skapar en anknytning till naturen kommer att skydda den i framtiden. Att ta hand om djur och vistas i naturen ger också ett ökat välbefinnande.
 

hasse%20dramalek_edited.png
insektshotellhotell montesori åk1

Projektets målgrupp var barn i åldrarna 4-10 år. De viktigaste aktiviteterna under projektet var att barnen skulle lära sig om insekter genom guidade turer och upplevelser längs en naturstig. Barnen var med och utformade hur stigen skulle fungera och utvecklas genom att ställa frågor, skapa egna lekar och komma med idéer till nya aktiviteter och stationer.

I projektet genomfördes även uppföljande arbete på förskolor och skolor genom workshops med tillverkning av insektsbostäder samt dramaäventyr under vintern. Utbildningsmaterial utvecklades under projekttiden. Efter projekttiden ska Insektsstigen kunna besökas utan guidning och föreningen kommer att svara för skötsel och underhåll av Insektsstigen.

allmannaarvsfonden.webp
Vill du veta mer om insektsstigen?
Klicka här
fly.png

Projektet finansierades av Allmänna Arvsfonden.

Vill du läsa mer om vad vi gjorde under de olika projektåren? Kolla in vår projektlogg. Klicka här.

 

”Barn som förstår naturen

  tar hand om den bättre

Matteo Giusti

Forskare Högskolan i Gävle

Cartoon Camp

Se ett filmklipp där forskaren Matteo Giusti berättar

insekt.jpg

Läs mer om forskningen

som visar på hur viktigt mötet mellan barn och natur är.

Länk till artikel

bottom of page