top of page
Image by MD_JERRY

Projektlogg

Här kan du läsa lite mer ingående om vad vi gör de olika projektåren i vårt Arvsfondsprojekt.

År 1

2020–2021

Vi träffar barngrupper från förskola och jobbar med temat "Metamorfosen".

På våren och hösten besöker barnen vår Insektsstig i Årsunda. På vintern leker vi med grupperna på förskolorna och bygger ett stort insektshotell som barnen får inreda tillsammans. 

 

Under året utvecklar vi lekarna och Insekts-stigens stationer med hjälp av barnens tankar och nyfikenhet.

År 2

2021–2022

Vi träffar skolbarn i Åk 2-4 och jobbar med temat "Pollinering". På våren och hösten besöker barngrupper vår Insektsstig för att lära sig om bin och pollinering. Under vintern åker
vi till skolorna och leker istället.
Efter lekpasset får alla barn bygga ett eget bihotell som de kan ta med sig hem.
 
Vi jobbar också med mobilspelet "Insektsstigen" för att barn som inte kan komma till Insektsstigen ska få ha lika kul och lära sig lika mycket som våra besökare. Spelet bygger på samma kunskap och tankar som finns i våra lekar.

År 3

2022–2023

Sista projektåret arbetar vi med både pollinering och metamorfosen. Vi fortsätter att förbättra lekarna och fyller på med kunskap utifrån
barnens funderingar.
Vi träffar grupper med pedagoger som får prova lekarna tillsammans med oss.
 
För att knyta ihop säcken skriver vi ett häfte med vår dokumentation av lekar, fakta och pedagogik som vi kommer dela med oss av till andra.
bottom of page