top of page
Image by Justus Menke

Projektlogg

INSEKTER BYGG & LEK

Här kan du läsa lite mer ingående om vad vi gör de olika projektåren i vårt Postkodprojekt.

Sammanfattning

Vi träffar barn i åldrarna 4 - 10 år och leker fram kunskap om insekter och deras roll i ekosystemet.  
Under sommarhalvåret genomför vi aktiviteter utomhus, på Insektsstigen i Årsunda och i naturmiljöer på andra orter.
Under vinterhalvåret åker vi till skolor och förskolor och genomför aktiviteter inomhus.
I samband med träffarna bygger vi insektshotell. Barn i skolan får göra individuella bihotell som de kan ta med sig hem. Barn på förskolan får ett gemensamt som de inreder och tar hand om på förskolan.

Vi arbetar också med teater och sagoberättande.

Naturutforskning
Image by Ante Hamersmit

År 1

2023–2024

Projektår 1 arbetar vi med lekar enligt den metod vi utvecklat i Arvsfondsprojektet. Parallellt utarbetar vi en helt ny interaktiv teaterföreställning där barnen är med och utformar händelse-förloppet. Teatern ”Småkrypskatastrofen” handlar om de hot som finns mot insekter, som brist på mat, boplatser och att de utsätts för gifter och vad vi människor kan göra för att insekterna ska överleva.

Vi arbetar med föreställningen genom uppsökande verksamhet på skolor och jämför lärandet med de faktabaserade lekar som vi arbetat med tidigare.

År 2

2024–2025

Projektår 2 arbetar vi vidare med lekar och teater. Parallellt skapar vi en ny interaktiv saga som vi berättar på besök hos förskolor. Vi lämnar kvar materialet så att barngruppen kan jobba vidare med berättelsen efter vårt besök. Lärandet genom sagan jämförs med våra faktalekar.

Vår lärandemetod är anpassad för att inkludera barn med låg språkförståelse samt med fysiska och 
psykiska funktionsnedsättningar.


 

Båda projektåren arbetar vi för att skapa nya samarbeten och vi bygger kontinuerligt insektsbostäder med barngrupperna och med allmänheten.

Sonja håller upp hotell 1_edited.jpg
bottom of page