top of page
butterflies.png
# Rensa ogräs för hand

När vi använder kemikalier för att döda ogräs, suger växten upp giftet. Sen suger insekterna upp nektar och då är den också förgiftad. Vi förgiftar både växt och insekt. Giftet skadar insekterna. De får svårt att föröka sig och att hitta dit de ska.

# Bearbeta jorden
så lite som möjligt

Låt jorden vara så mycket du kan. Då kan fler insekter bo och må bra där. Larver, puppor läggs i jorden och humlor och bin kryper ner i marken under vintern. De behöver få vara ostörda för att må bra.

Ett exempel på en skalbagge du säkert känner igen är Guldbaggen med sin grönskimrande färg. Kanske kan du tänka att det kan finnas små skalbaggsdagis i jorden? De behöver få ha sitt dagis i fred så mycket det går.

sunflower.png
# Plantera blommande växter med mycket nektar och pollen

Du kan hjälpa insekterna genom att fylla din trädgård, uteplats eller balkong med växter som ger föda åt insekterna.

I din trädgård kan du skapa plats för fruktträd och bärbuskar men även solhatt, kärleksört, krokus, isop och ljung.

På din balkong kan du välja blommor som ger våra vänner mat, en fin lavendelplanta, en balkonglåda med krasse eller en bädd av härliga kryddväxter som timjan, gräslök och oregano.

# Låt maskrosorna blomma

Så enkelt men så betydelsefullt. Blomflugan är en av våra pollinerare som kanske inte är lika kändis som bi, humla och fjäril men ack så viktig för pollinering. Maskrosen blir en bra matkälla för att insekterna ska kunna få energi att föröka sig, må bra och pollinera våra växter.

Låt det gula sprida sig och njut av din blommande gräsmatta. Du kan klippa den innan maskrosorna fröar av sig.

Maskrosen är dessutom utmärkt på det sättet att den både erbjuder mycket pollen och nektar till insekterna, vilket inte alla blommor gör. Den har både grädden och moussen!

# Spara en hög med ris och ved

Du kan hjälpa insekterna att få ett bra boende genom att spara högar av pinnar och gamla träbitar på din tomt. Död ved är en bra plats för skalbaggar att lägga ägg på.

Exempel på skalbaggslarver som lever i gammalt trä är blombaggar och långhorningar. Sedan kan steklar och vilda bin flytta in i larvernas gamla gångar.

Vad jobbar skalbaggar med och varför är de viktiga? Många skalbaggar bryter ner döda växter, djur och bajs, de gör om det till jord.
  För att vårt jordklot ska må bra behöver vi nedbrytarnas hjälp.

# Plantera
blommande träd

Du kan hjälpa våra insekter genom att fixa föda för hela säsongen - plantera matiga träd.

På våren vaknar drottninghumlan ur sin vintervila och ska bygga upp ett nytt samhälle. Hon är helt beroende av den första maten som finns i sälg och pil.

Med flera trädarter kan du starta ett humle-café som bjuder på pollen och nektar från vår till höst. Bra rätter på menyn är fruktträd, lönn, lind och kastanj. Servera drottningens arbetare take-away och hjälp henne föda upp nya drottningar till nästa sommars humlekollonier.
  Plantera träd så att humlorna kan fortsätta leva och pollinera växter, fruktträd och grönsaker.

# Låt delar av gräsmattan bli en äng, låt den blomma

Vill du ha snyggt kortklippt gräs utan maskrosor? Vill du också bjuda fjärilarna på mat? Då kan du klippa gräsmattan kort men låta delar av den växa upp och blomma.


I många gräsmattor finns vilande frön av tusensköna, vitklöver och brunört. De behöver bara bli några centimeter för att kunna blomma. Vill du istället ha en äng kan du så in prästkragar, malva och blåklocka.

# Spara ogräs –
tistel och brännässla

Visst blir man sugen att ta bort den brännande nässlan eller den taggiga tisteln? Men kanske kan du hitta en del av din trädgård där de kan få vara ifred? Tisteln och brännässlan är nämligen barnkammare till många fjärilar som lägger sina ägg där. När äggen kläcks får larverna mat direkt i sängen.

Fjärilar som kommer trivas i din trädgård är t ex påfågelöga,
nässelfjäril, amiralfjäril och citronfjäril. Gör en barnkammare för fjärilar!

drop.png

# Ge insekterna vatten

gör en vattenstation

När det blir varmt betyder det problem för många insekter, det blir torrt och tillgången på vatten blir viktig.

Du kan hjälpa insekterna genom att ställa ut en flat skål med flacka kanter eller ett fat med vatten i din trädgård eller på balkongen. I fatet kan du bygga upp med stenar, kvistar och annat som insekterna kan sitta på för att undvika att drunkna.

 

De behöver något att hålla i sig i. Du hjälper både humla och fjäril dessa varma dagar.

rocks.png
# Låt stenar pryda
din
trädgård och ge 
insekterna ett vilorum

Stensamlingar, rösen, murar och småsten - varma stenar lockar trollsländor, humlor, fjärilar och nyckelpigor.

 

Rovsteklarna kommer också gärna till stenrösen och hjälper dig i din trädgård, precis som
nyckelpigorna - de äter bladlöss.

Vad kan du göra
för insekterna?

 
worm.png
bottom of page