top of page

Hur går ett
besök till?

Hej!

Vi arbetar med ett projekt där vi träffar barn för att leka fram kunskap om insekternas liv och betydelse för vår planet. Här kan du läsa om olika typer av besök vi gör. Vi har uppsökande verksamhet - vilket betyder att vi kommer till er, vi bjuder också in barngrupper till vår Insektsstig i Årsunda.

worm.png
Besök på Insektsstigen

När ni kommer på besök i Årsunda kommer en buss och hämtar upp er på morgonen. Arbetspasset på Insektsstigen är kl 9–11. Vi jobbar med två olika teman: metamorfosen och pollinering.

 

Till besöken behöver alla deltagare ta med sig matsäck och kläder efter väder. Vi rör oss mycket och är ute nästan hela tiden. Om det regnar eller snöar äter vi matsäck i ett vindskydd.
 

För att alla deltagare ska få med sig en givande upplevelse arbetar vi med alla sinnen, smak, lukt, syn, hörsel och känsel. Vi använder oss också av AKK och bildstöd, området är tillgänglighetsanpassat för personer med fysiska funktionshinder.
 

Vi tar emot besök på Insektsstigen tisdagar och torsdagar under höstterminen fram till höstlovet, sedan öppnar vi stigen igen efter påsk. Under vinterhalvåret åker vi ut till skolor och förskolor.

Besöket på stigen kan bokas i början på 2024.
station myran
Vi besöker er

När vi besöker barngrupper på skolor och förskolor går vi till en naturmiljö i närheten. Vi lär oss mer om ett tema, insekternas livscykel eller pollinering. Vi arbetar mycket med rörelse och dramalek där vi väver in fakta om insekternas liv och beteenden.

 

I träffarna på stigen och skolan/förskolan repeterar vi stora delar av samma fakta, dels för att se vad barnen minns, dels för att befästa kunskapen. Barnen får leka sig till kunskap genom fantasin – hur skulle jag göra om jag vore en insekt? Vi tror att lärande genom kroppen, fantasin och naturen kan komplettera teoretisk kunskap och lärandet i skolan.
 

När vi kommer till skolor och förskolor bygger vi också insektshotell. De yngre barngrupperna får ett stort hotell av återvunnet material som de får inreda och dekorera. När insektshotellet är klart kommer vi tillbaka och sätter på hönsnät för att skydda boet mot fåglar och förstörelse. Vi sätter också upp en skylt på taket där ni kan läsa mer om olika arter och vilka material de trivs att bo i.
   De äldre barngrupperna får bygga varsitt bihotell av bamburör. Hotellet kan de ta med sig hem eller sätta upp någonstans i naturen eller på skolan/förskolan. Medan vi tillverkar bihotellen berättar vi om vilda bin, hur de lever och vilken hjälp de behöver för att inte försvinna från vår natur.

worm.png
Din roll som pedagog

Lekens betydelse

Vi tror mycket på att vara ”lekbar” som pedagog. Vi märker att barnen lättare dras med och stannar i leken om alla vuxna leker och lär tillsammans med sin grupp. Som medföljande pedagog är man med utifrån sina egna förutsättningar. Med det visar vi att det också är ok för barnen att leka på sina villkor.


Medforskare

Vi som pedagoger på Insektslandet håller i alla lekar och ni är medforskare tillsammans med er grupp. Ni känner barnen bäst och ansvarar för att stötta de barn som behöver och att berätta för oss om det är något vi behöver veta.

fly.png
Efter besöket

Utvärdering

Efter våra träffar skickar vi ut en kort utvärdering om de olika aktiviteterna. Vi tar tacksamt emot förslag på nya lekar, stationer, tankar och frågor som dykt upp under våra timmar tillsammans. Vi vill att barnens idéer och funderingar ska göra upplevelsen ännu bättre för de grupper som vi träffar.

image(1).jpg
bottom of page