Hur går ett
besök till?

Lära genom lek

Att vara medlem

Som medlem stöttar du den ideella föreningen Insektslandet. Vi arbetar för att gynna pollinerande insekter genom att sprida kunskap om insekter och deras livsvillkor. Som betalande medlem får du en fri entré under ett besök under sommaren, medlemspris på honung och material vid olika workshops.

 

Som medlem bidrar du också till att föreningen kan underhålla området och plantera fler nektar- och pollenrika växter längs insektsstigen.

Bli medlem

Vi vill ha följande uppgifter: Namn, adress, e-post och telefonnummer. Skriv också antal vuxna/barn vid familjemedlemskap. Skicka det till: katri@insektslandet.se

insect.png
Stigens stationer

Att vara medlem

Som medlem stöttar du den ideella föreningen Insektslandet. Vi arbetar för att gynna pollinerande insekter genom att sprida kunskap om insekter och deras livsvillkor. Som betalande medlem får du en fri entré under ett besök under sommaren, medlemspris på honung och material vid olika workshops.

 

Som medlem bidrar du också till att föreningen kan underhålla området och plantera fler nektar- och pollenrika växter längs insektsstigen.

Bli medlem

Vi vill ha följande uppgifter: Namn, adress, e-post och telefonnummer. Skriv också antal vuxna/barn vid familjemedlemskap. Skicka det till: katri@insektslandet.se

Din roll som pedagog

Att vara medlem

Som medlem stöttar du den ideella föreningen Insektslandet. Vi arbetar för att gynna pollinerande insekter genom att sprida kunskap om insekter och deras livsvillkor. Som betalande medlem får du en fri entré under ett besök under sommaren, medlemspris på honung och material vid olika workshops.

 

Som medlem bidrar du också till att föreningen kan underhålla området och plantera fler nektar- och pollenrika växter längs insektsstigen.

Bli medlem

Vi vill ha följande uppgifter: Namn, adress, e-post och telefonnummer. Skriv också antal vuxna/barn vid familjemedlemskap. Skicka det till: katri@insektslandet.se

fly.png
Efter besöket

Att vara medlem

Som medlem stöttar du den ideella föreningen Insektslandet. Vi arbetar för att gynna pollinerande insekter genom att sprida kunskap om insekter och deras livsvillkor. Som betalande medlem får du en fri entré under ett besök under sommaren, medlemspris på honung och material vid olika workshops.

 

Som medlem bidrar du också till att föreningen kan underhålla området och plantera fler nektar- och pollenrika växter längs insektsstigen.

Bli medlem

Vi vill ha följande uppgifter: Namn, adress, e-post och telefonnummer. Skriv också antal vuxna/barn vid familjemedlemskap. Skicka det till: katri@insektslandet.se